Viken.monster – Nye-Buskerud.no

Vi ville ikke Viken – men vil Viken vel. Nå bygger vi Nye Buskerud!


Bjørn Tore Ødegården leder partssamensatt utvalg for etablering av Akershus, Buskerud og Østfold

I fylkestingets møte på Kongsberg denne uken ble jeg valgt til å lede det partssammensatte utvalget som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom de nye fylkeskommunene og de ansatte. En omstilling som omfatter over 12 000 arbeidsforhold. I partssammensatt utvalg PSU møtes representanter for de ansatte, vernetjenesten og folkevalgte for å sikre at etableringen av nye Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner skjer på en god måte for alle involverte.