Navn: Bjørn Tore Ødegården
Født: 11. juni 1970
Bosted: Kongsberg
Sivil status: Samboer, to voksne barn fra tidligere forhold og to voksne bonusbarn, farfar
Kjæledyr: Finsk lapphund
Hobbyer: Båtliv på sjøen, fiske, kulturelle opplevelser.
Yrke: Seksjonsleder for utvikling og anlegg i Kongsberg kommune. 
Roller i Viken fylkeskommune og  Nye Buskerud Fylkeskommune:
Medlem av fylkestinget, leder av komite for samferdsel, leder av partssammensatt utvalg for etablering av nye Akershus- Buskerud- og Østfold fylkeskommuner, nestleder i geografisk utvalg Buskerud, nestleder ansettelsesutvalget nye Buskerud fylkeskommune, medlem av samordningsutvalget for etablering av nye Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Leder av fylkesvalgstyret i nye Buskerud.  Medlem av gruppestyret Viken Arbeiderpartis fylkestingsgruppe, gruppeleder geografisk gruppe Buskerud.
Bakgrunn fra fagbevegelsen: Medlem i Fagforbundet, tidligere medlem i Handel og kontor. Tidligere LOs ungdomssekretær i Nordland og LOs ungdomssekretær i Buskerud. Tidligere leder og medlem av samarbeidskomiteen LO/Arbeiderpartiet i Buskerud. Tidligere leder av ungdomssekretærforeningen LO.
Bakgrunn som folkevalgt: Kongsberg kommunestyre + div. utvalgsarbeid 1995 – 1999, Buskerud fylkesting + div. utvalgsarbeid 2003 – d.d. Medlem av fellesnemda for etablering av Viken fylkeskommune.
Bakgrunn fra AUF:
Tidligere medlem av landsstyret, fylkesleder, sekretærr, fylkesstyremedlem, skoleleder, lokallagsleder m.v. i Buskerud. Tidligere leder, styremedlem m.v. i lokallag. Tidligere fylkessekretær i AUF i Nordland og AUF i Buskerud. Tidligere leder i ungdomssekretærforeningen.

Bakgrunn fra Arbeiderpartiet:

Tidligere medlem av landsstyret i ti år, fylkespartileder i ti år, kommunepartileder i åtte år, lokallagsleder m.v. Tiltredende i arbeidsutvalg og styre i Nordland Arbeiderparti i ett år. Diverse andre . verv og oppdrag. 
 
Les mer om Bjørn Tore Ødegården her:
Bjørn Tore Ødegården i sosiale medier: