Nye Buskerud fylkeskommune vil bli styrt etter formannskapsmodellen og det nye fylkestinget som skal velges høsten 2023 og som vil styre nye Buskerud fra 01.01.2024 vil bestå av 47 representanter. Det har fylkestinget i Viken vedtatt.