Lenke til komite for samferdsel – videopptak. Lenke til komite for samferdsel – saksfremlegg og protokoll.

PS 11/22    Godkjenning av protokoll

PS 12/22    Referatsaker/orienteringssaker PS 13/22    Spørretime

PS 14/22    Innføring av avgift for nullutslippskjøretøy

PS 15/22    Orientering om arbeid med utslippsfri hurtigbåt

PS 16/22    Lillestrøm kommune Omklassifisering Fv 169 Fjellsrud Stensrud

PS 17/22    Endelig fastsetting av takst- og rabattsystem for E16 Eggemoen

– Olum

PS 18/22    Faglig grunnlag for forhandlinger om byvekstavtale for Buskerudbyen

PS 19/22    Tilskudd 2022 videreføring av stans i innkreving sideveg E6 Kolomoen-Moelv

PS 20/22    Kollektivtilbudet i perioden etter koronarestriksjonene PS 21/22    Eventuelt

2