Fylkestinget i Viken har oppnevnt geografiske utvalg for etableringen av nye Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner.

Gegografisk utvalg Buskerud: Leder: Tore Opdal Hansen (H). Nestledere: Lavrans Kierulf (Frp) og Bjørn Tore Ødegården (Ap). 

Arbeiderpartiets representanter:

  • Bjørn Tore Ødegården, Arbeiderpartiet
  • Anne Kristin Hov Hilleren, Arbeiderpartiet
  • Erik Kaupang, Arbeiderpartiet
  • Merete Gandrud, Arbeiderpartiet
  • Mons Ivar Mjelde, Arbeiderpartiet
  • Marte G. Ødegården, Arbeiderpartiet
  • Steinar Berthelsen, Arbeiderpartiet
  • Eli Svarverud, Arbeiderpartiet