Her kan du lese mer om hva jeg har gjort som fylkespolitiker i Buskerud:

Fylkestinget i Buskerud 2015 - 2019Her kan du lese mer om fylkestingets arbeid.

Her kan du lese mer om fylkesutvalgets arbeid.

Her kan du lese mer om hovedutvalget for utdanningssektorens arbeid.

Her kan du lese mer om Yrkesopplæringsnemdas arbeid.

Her kan du lese mer om andre organer hvor jeg har representert Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe eller Buskerud Fylkeskommune:

Her kan du lese mer om hva jeg har gjort i arbeidet med å etablere Viken fylkeskommune:

Fellesnemda 

Her kan du lese mer om fellesnemdas arbeid.

 

PSU Viken

PAU Viken

Her kan du lese mer om PSU sitt arbeid.

 

 

Her kan du lese mer om arbeidsgruppa.

Siste innlegg: