Fra Fellesforbundet Avd. 056 Oslo og Omegn Bussarbeiderforening har jeg mottatt melding vedrørende spesialtransport i Follo – området. Fellesforbundet forteller at Ruter i forbindelse med anbud for spesialtransport i Follo-området mener at det ikke er å betrakte som virksomhetsoverdragelse når nåværende operatør Minibuss 24/7 tapte anbudet og oppdraget overføres til Oslo Taxibuss og Unibuss Tur.

Dvs. at sjåførene innenfor dette området må søke på jobbene sine på nytt. Samtidig vil passasjerer som er helt avhengige av å ha faste sjåfører å forholde seg til hver dag plutselig få en ny reisehverdag.

Dette reiser flere spørsmål om Ruter, på vegne av Viken fylkeskommune, opptrer på en måte som er innenfor gjeldende lov og innenfor det oppdraget som er gitt Ruter av Viken fylkeskommune når det gjelder anskaffelse av transporttjenester.

I den forbindelse har jeg bedt fylkesrådet i Viken fylkeskommune besvare følgende skriftlige spørsmål:

Mine spørsmål til fylkesrådet er derfor:

Er Ruter sin håndtering av anbud for spesialtransport i Follo-området i tråd med gjeldende bestemmelser for virksomhetsoverdragelse (Arbeidsmiljøloven)?

Er Ruter sin håndtering av anbud for spesialtransport i Follo-området i tråd med fylkesrådets oppdrag til Ruter, og hvis ikke, hva vil fylkesrådet gjøre for å få Ruter til å opptre i tråd med fylkesrådets oppdrag?

Fylkesrådets svar vil bli publisert her.