Lenke til komite for samferdsel – videopptak. Lenke til komite for samferdsel – saksfremlegg og protokoll.

PS 22/22 Godkjenning av protokoll

PS 23/22 Referatsaker/orienteringssaker

PS 24/22 Orientering om utviklingen i Fornebubanen – prosjektet

PS 25/22 Orientering om Oslopakke 3-forhandlingene

PS 26/22 Orientering om fylkesrådets oppfølging av fylkestingets vedtak i

sak 39/2022 vedrørende utslippsfri hurtigbåttilbud