Komite for samferdsel 21.04.2022

Lenke til komite for samferdsel – videopptak. Lenke til komite for samferdsel – saksfremlegg og protokoll.

PS 22/22 Godkjenning av protokoll

PS 23/22 Referatsaker/orienteringssaker

PS 24/22 Orientering om utviklingen i Fornebubanen – prosjektet

PS 25/22 Orientering om Oslopakke 3-forhandlingene

PS 26/22 Orientering om fylkesrådets oppfølging av fylkestingets vedtak i

sak 39/2022 vedrørende utslippsfri hurtigbåttilbud

Fylkestinget i Viken har oppnevnt utvalg for etablering nye Buskerud fylkeskommune

Fylkestinget i Viken har oppnevnt utvalg for etablering nye Buskerud fylkeskommune

Fylkestinget i Viken har oppnevnt geografiske utvalg for etableringen av nye Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner.

Gegografisk utvalg Buskerud: Leder: Tore Opdal Hansen (H). Nestledere: Lavrans Kierulf (Frp) og Bjørn Tore Ødegården (Ap). 

Arbeiderpartiets representanter:

  • Bjørn Tore Ødegården, Arbeiderpartiet
  • Anne Kristin Hov Hilleren, Arbeiderpartiet
  • Erik Kaupang, Arbeiderpartiet
  • Merete Gandrud, Arbeiderpartiet
  • Mons Ivar Mjelde, Arbeiderpartiet
  • Marte G. Ødegården, Arbeiderpartiet
  • Steinar Berthelsen, Arbeiderpartiet
  • Eli Svarverud, Arbeiderpartiet