Viken overtar veilys fra kommunene og moderniserer fylkesveilysene for 171 mill.

Fylkestinget har nå vedtatt komite for samferdsels innstilling om å overta kommunale veilys langs fylkesveiene, samt å gjennomføre en storstilt modernisering av lyspunktene langs hele fylkesveinettet. 171 millioner kroner skal brukes til oppgraderingstiltak.

Dette er en veldig godt vedtak, som rydder opp i ansvarsforhold og fordeling av kostnader, og sørger for bedre veibelysning langs fylkesveiene. Vi får også på plass smartere og mer energieffektive belysning langs fylkesveiene.

Nå blir det elektriske hurtigbåter i 2024

Nå blir det elektriske hurtigbåter i 2024

Etter forslag fra undertegnede på vegne av en enstemmig Komite for samfredsel vedtok fylkestinget i Viken at det skal settes inn utslippsfrie hurtigbåter på Oslofjorden i 2024. Eksisterende båter skal bygges om med ny og innovativ batteriteknologi.

Fylkestingets vedtak:

1. Fylkestinget ber fylkesrådet fortsette arbeidet med å realisere utslippsfrie hurtigbåter på Oslofjorden i 2024, etter alternativ 1b. Det forutsetter også at båtene/kaianleggene er universelt utformet. Fylkestinget legger til grunn at alternativ 1b med batteribytte er alternativet som gir best mulighet for å skalere opp båttilbudet med flere avganger og på sikt flere anløpssteder. Dersom rutetilbudet i fremtiden blir på tvers av fylkesgrenser skal kostnaden deles på de involverte fylkene.

2. Fylkestinget finansierer hurtigbåttilbudet ved behandlingen av årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026.

Komite for samferdsel 01.06.2022

Lenke til komite for samferdsel – videopptak. Lenke til komite for samferdsel – saksfremlegg og protokoll.

PS 27/22    Godkjenning av protokoll

PS 28/22    Referatsaker/orienteringssaker PS 29/22    Spørretime

PS 30/22    Utslippsfrie hurtigbåter Oslofjorden

PS 31/22    Pris- og betalingsmodell for kollektivtrafikk

PS 32/22    Overtakelse av kommunalt veilys langs fylkesveier

PS 33/22    Organisering av kollektivtransport i oslo og Viken og vurdering av konsulentrapport

PS 34/22    Grunnerverv Fornebubanen Orientering om kommende avtaleskjønn

PS 35/22    E16 Kongsvingervegen økt garantierklæring

PS 36/22    Omklassifisering av ny fv 285 Asdøla bru med tofeltsvei

PS 37/22    Oppfølging av konseptvalgutredning kollektivtrafikk Nedre Romerike

PS 38/22    Kollektivtilbudet i perioden etter koronarestriksjonene PS 39/22    Eventuelt

Nå lager vi program for Nye Buskerud

Nå lager vi program for Nye Buskerud

Bjørn Tore Ødegården

Hva er viktig for deg i nye Buskerud?  På nettsiden dittforslag.no kan du sende inn dine forslag, du kan se hvilke forslag som allerede er sendt inn i fra andre og du kan stemme på forslag du mener er gode, dette er en fin måte og komme med innspill til programarbeidet i Buskerud Arbeiderparti.

Etableringen av Buskerud Fylke er en stor jobb. Med nytt partiprogram skal vi egge rammene for hvordan Arbeiderpartiet ønsker å utvikle nye Buskerud. Programkomiteen består av:

  • Leder – Mons- Ivar Mjelde – Ringerike
  • Tonje Kristensen – Drammen
  • Bjørn Tore Ødegården – Kongsberg
  • Anne Hov Hilleren – Øvre Eiker
  • Christian Ihlen Brunborg – Gol
  • Signe Høie – Lier
  • Gunhild Versland – Modum
  • LO – Petter Dreier
  • AUF -Johnny Ho