Bjørn Tore Ødegården

Hva er viktig for deg i nye Buskerud?  På nettsiden dittforslag.no kan du sende inn dine forslag, du kan se hvilke forslag som allerede er sendt inn i fra andre og du kan stemme på forslag du mener er gode, dette er en fin måte og komme med innspill til programarbeidet i Buskerud Arbeiderparti.

Etableringen av Buskerud Fylke er en stor jobb. Med nytt partiprogram skal vi egge rammene for hvordan Arbeiderpartiet ønsker å utvikle nye Buskerud. Programkomiteen består av:

  • Leder – Mons- Ivar Mjelde – Ringerike
  • Tonje Kristensen – Drammen
  • Bjørn Tore Ødegården – Kongsberg
  • Anne Hov Hilleren – Øvre Eiker
  • Christian Ihlen Brunborg – Gol
  • Signe Høie – Lier
  • Gunhild Versland – Modum
  • LO – Petter Dreier
  • AUF -Johnny Ho