Fylkesutvalget 02.03.2016 – Lydopptak av åpen spørretime

 

Bjørn Tore Ødegården hadde følgende spørsmål:

Hva tror du disse opptakene fra fylkesutvalgets spørretime kan ha av nytteverdi for innbyggerne i Buskerud og den politiske prosessen i Buskerud?

 

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil

 

 

Bjørn Tore Ødegården

Fylkestingskandidat 2019, Viken Arbeiderparti