Regjeringspartiene Frp, H, V og KrF har bestemt at Buskerud, Østfold og Akershus fylkeskommuner skal slås sammen. Arbeiderpartiet og fylkestingene ønsket ikke en slik løsning, men vi ble ikke hørt av regjeringspartienes flertall i Stortinget. Etter valget i 2017 forsøkte Arbeiderpartiet omkamp i Stortinget, men regjeringspartiene sto fortsatt på sitt, vi tapte igjen. Med det ender Buskerud fylkeskommunes «liv» og mitt 16 års virke som fylkespolitiker for Buskerud Arbeiderparti den 31.12.2019. 

Jeg stiller opp til fylkestingsvalget i det nye «monsterfylket» fordi jeg ønsker å gjøre en forskjell. Bruke mitt engasjement og min erfaring til å tøyle dette «monsterfylket» til beste for innbyggerne i Viken. Som fylkespolitiker vil jeg ta ansvar for hele det nye fylket, men selvfølgelig, alle som kjenner meg vet at jeg vil være en sterk stemme fra Kongsbergregionen og Buskerud inn i Viken fylkesting.

Fylkeskommunen driver med mye som er viktig for mange. Kollektivtrafikk, veier, utdanningstilbud, næringsutvikling, kultur, tannhelse, ja ting som betyr mye for folk i hverdagen, men som man til vanlig ikke tenker på at det er fylkeskommunen som står bak. Saker og oppgaver som krever et aktivt og oppegående politisk lederskap for valg av de beste løsningene, og for å fremme vår regions interesser inn mot rikspolitikken.

Jeg har sett at det er kandidater og partier som stiller til fylkestingsvalget med kampen MOT Viken fylke som sin viktigste sak. Jeg er ikke der. Selv om både jeg og Arbeiderpartiet helst hadde sett at Viken ikke ble etablert, erkjenner vi at det kun er Stortinget som kan endre fylkesgrensene. Viken Arbeiderparti stiller til valg for å gjøre det beste ut av Viken, så får det nye Stortinget finne ut av veien videre. Vi er ikke mindre i mot opprettelsen av dette kjempefylket nå, men vi mener det eneste ansvarlige er å jobbe knallhardt for at denne fylkeskommunen vi ikke ønsket etablert, skal gjøre det så godt som over hodet mulig. Vi stiller til valg for å være ombud for fylkets 1,2 millioner innbyggere som kan være trygge på at vi vil kjempe deres sak. Vi stiller til valg for å  kjempe for sterkere fellesskap – der alle er med – og der alle får like muligheter – i hele det nye storfylket.  

Les vårt valgprogram med våre prioriteringer på www.viken.arbeiderpartiet.no Hva jeg vil gjøre i det nye fylkestinget kan du lese mer om ved å klikke HER.

Jeg stiller altså til valg for Viken Arbeiderparti nå i høst. Du finner meg på 10. plass på fylkesvalglista. Jeg håper på din stemme til Arbeiderpartiet. (og at du gir meg et kryss)

Bjørn Tore Ødegården, fylkestingskandidat 2019, Viken Arbeiderparti

 

 

Viken Arbeiderparti

Bjørn Tore Ødegårdenn

Fylkestingskandidat, Viken Arbeiderparti