55/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (Ap) om busstilbud – innstilte ekspressruter

  • Nummer: 55/2020
  • Dato innsendt: 20.10.2020
  • Dato besvart: 02.11.2020

Koronapandemien har gitt store og mangfoldige utfordringer for de reisende og aktørene i kollektivtrafikken i Viken. Som følge av redusert etterspørsel, eksempelvis for reiser til Gardermoen flyplass, er flere ekspressbussruter rammet av reduksjoner og innstillinger. Dette medfører at enkelte områder som kun har hatt ekspressbusstilbud nå står helt uten busstilbud med de utfordringer det medfører for berørte innbygger.

Gjennom henvendelse fra Eidsvoll Arbeiderparti er jeg gjort oppmerksom på situasjonen for innbyggerne i Feiring som står uten busstilbud etter at ekspressbussene som betjente området nå er innstilt. I den forbindelse ønsker jeg å få kartlagt situasjonen knyttet til innstilte og reduserte ekspressbussruter i Viken, og muligheter for å avhjelpe situasjonen for de som er rammet av innstilte bussruter.

Konkret ønsker jeg en oversikt over :

  • Områder i Viken som kun betjenes av ekspressbussaktører.
  • Områder i Viken som betjenes av ekspressbussaktører hvor fylkeskommunen har et samarbeid med operatøren om tilbudet.
  • Områder i Viken som nå står uten busstilbud, eller med redusert busstilbud som følge av innstilte ekspressbussruter på grunn av endret etterspørsel som følge av koronapandemien.

Videre ønsker jeg svar på hvilke tiltak fylkesrådet ser for seg at Viken fylkeskommune kan iverksette sammen med aktuelle ekspressbussoperatører, eller på annen måte, for å avhjelpe situasjonen for de innbyggerne som nå er rammet av innstilte ekspressbussruter.

Svar fra fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes

1. Konkret ønsker jeg en oversikt over:

A. Områder i Viken som kun betjenes av ekspressbussaktører

Svar: Fylkesråden er ikke kjent med at det er områder i Viken som kun betjenes med ekspressbuss. Det er imidlertid enkelte strekninger som betjenes med både tog og ekspressbuss parallelt, for eksempel strekningene Hallingdal – Oslo og Kongsberg – Oslo. Flybussen (Askeladden) Hønefoss – Oslo Lufthavn har blitt kjørt kommersielt, men er for tiden midlertidig stengt.

B. Områder i Viken som betjenes av ekspressbussaktører hvor fylkeskommunen har et samarbeid med operatøren om tilbudet

Svar: Kollektivselskapene har noe samarbeid med ekspressbussaktører i dag:

  • Brakar har et samarbeid med Vy Buss (Meheia- Kongsberg), Hallingbussen (ungdomskort gjelder lokalt) og Valdresekspressen (ungdomskort). Dette handler om kjøp av noen skolereiser.
  • ØKT har et samarbeid med Vy Buss i Østfold med ekspressbuss linjene 6 og 3 på strekningen Skjærhalden-Fredrikstad-Moss mot Oslo og Sarpsborg-Moss mot Oslo med returer. ØKT kjører for øvrig også egen ekspress på strekningen Mysen-Oslo med samme regularitet som før Korona.
  • Ruter har et billettsamarbeid med Flybussens linje FB2 og FB5. Ruter hadde inntil nylig et samarbeid Vy ekspressbuss via Feiring, jfr. eget svar fra fylkesråden på annet spørsmål nylig.

C. Områder i Viken som nå står uten busstilbud, eller med redusert busstilbud som følge av innstilte ekspressbussruter på grunn av endret etterspørsel som følge av koronapandemien.

Svar: Kollektivselskapene vurderer løpende om endringer i ekspressbusstilbudet vil påvirke samarbeidet selskapene har i dag. Det samlede tilbudet til de reisende blir endret som følge av færre ruter med ekspressbuss, men som nevnt i svar på spørsmål 1A er dette i hovedsak parallelle ruter med tog som gir et tilbud på strekningen. Ruter vurderer tilbudet til Feiring i lys av ekspressbussruten som nå er lagt ned, jfr. eget svar fra fylkesråden på annet spørsmål nylig.

2. Videre ønsker jeg svar på hvilke tiltak fylkesrådet ser for seg at Viken fylkeskommune kan iverksette sammen med aktuelle ekspressbussoperatører, eller på annen måte, for å avhjelpe situasjonen for de innbyggerne som nå er rammet av innstilte ekspressbussruter.

Svar: Ekspressbussene er fylkeskryssende, og har ofte et annet markedsgrunnlag enn de fylkeskommunale kollektivselskapene. Fylkesråden har hatt dialog med Ruter om tilbudet til Feiring. Det ville vært utfordrende for fylkeskommunen å eventuelt skulle gitt kompensasjon til kommersielle busselskap når våre kollektivselskap selv har behov for kompensasjon, og staten har kompensasjonsordninger også for ekspressbusser. I regjeringens forslag til statsbudsjett 2021 er det foreslått å bevilge 100 mill. kroner for å støtte kommersielle buss- og båtruter. Fylkesråden ser derfor ikke at det per i dag er behov for å gjennomføre ytterligere tiltak som skal erstatte eller supplere den statlige støtteordningen for ekspressbusser. Nedgangen i antall reiser på ekspressbusser parallelt med toget vil ikke være grunnlag for å finansiere opp parallelt ekspressbuss-tilbud. Ekspressbusstilbudet har liten lokal funksjon som ikke kan dekkes av tog eller lokale busser.