Fylkestinget 15.02.2017 – Kommunikasjonsvirksomheten til Buskerud fylkeskommune.

Bjørn Tore Ødegården stilte spørsmål om kommunikasjonsvirksomheten til Buskerud fylkeskommune. Se video.

Bjørn Tore Ødegården

fylkespolitiker - Arbeiderpartiet