Bjørn Tore Ødegården Bjørn Tore Ødegården, fylkeshuset Sarpsborg, 29.08.2019

Oppdrag utført!

I dag ble det satt punktum for en rar prosess. Fellesnemda og partssammensatt utvalg for etablering av Viken fylkeskommune hadde sine siste ordinære møter før innbyggerne i det nye “monsterfylket” går til valgurnene og velger tidenes første fylkesting i Viken.

Som fungerende leder i partssammensatt utvalg svinget jeg møtelederklubba til Viken i dagens møte. Viken Arbeiderpartis fylkesordførerkandidat Roger Ryberg hadde nok gjerne sett at jeg puttet klubba i sekken og overrakte den til han, men jeg håper han i stedet får den klubba av velgerne gjennom deres stemmegivning ved fylkestingsvalget 9. september. Roger er en god og erfaren kandidat, som vil bli en flott fylkesordfører for det nye storfylket.

Oppdraget som en av Buskeruds representanter i fellesnemda og som nestleder i partssammensatt utvalg har vært en krevende, spennende og ikke minst lærerik politisk reise!

Vi ville jo ikke Viken fylke vi i Arbeiderpartiet. Verken i Stortinget eller i fylkestingene. Men når stortingsflertallet ( H, Frp, V og Krf ) ved gjentatte anledninger stadfestet vedtaket om tvangssammenslåing av Akershus, Østfold og Buskerud fylker, mot innbyggernes og fylkestingenes vilje og anbefaling, var jeg ikke i tvil om at det var min fordømte plikt å stille opp for å bidra til Viken fylkeskommune blir så bra som mulig. ( Og bedre enn hva jeg fryktet og advarte mot i debatten om regionreformen. )

I partssammensatt utvalg møtes representanter for de ansattes organisasjoner, administrativ ledelse og politisk ledelse for å drøfte saker som gjelder forholdet mellom Viken fylkeskommune og de ansatte. Og jeg kan love dere at det er mange slike “forhold” å tenke på og drøfte når tre fylker skal smeltes sammen med tvang!

Gjennom intense drøftinger samlet fellesnemda seg ganske raskt om en raus ordning der de ansattes organisasjoner ble imøtekommet med betydelige ressurser til å oppbemanne sin deltagelse i omstillingsarbeidet. Det var et klokt valg.

For i dag kunne partssammensatt utvalg oppsummere den mest omfattende omstillingsprosessen i kommunal sektor (målt i berørte ansatte). Ord og formuleringer som, god prosess, god dialog, fleksibilitet og effektivitet, god samhandling med prosjektorganisasjonen var formuleringer som gikk igjen i det formelle og uformelle ordskiftet mellom de ansattes representanter, administrasjonen og politisk ledelse. 

Hvem hadde trodd det når vi var i startblokkene, jeg tenker blant annet tilbake til tidligere møter på Kongsberg og Fornebu tidlig i prosessen? Ikke jeg i hvertfall.

Så i fellesnemdas møte følte jeg behov for å gi uttrykk for at denne reisen, en ekstremt krevende omstillingsprosess, tvunget igjennom av Stortinget, så langt har gått overraskende godt. Fordi alle involverte, ansatte, ansattes organisasjoner, samarbeidspartnere, administrasjon og politisk ledelse (tverrpolitisk) har lagt sjela si i å gjøre det beste ut av situasjonen. Å gjennomføre ferden i åpen og tett dialog, med respekt og tanken om at alle vil det beste for innbyggerne og de ansatte som blir berørt av prosessen.

I fellesnemda benyttet jeg anledningen til å berømme de ansattes organisasjoner, og verneombudene for utvist egnasjement og grundig arbeid inn mot partssammensatt utvalg. Jeg benyttet også anledningen til å berømme hovedprosjektleder og hans team, for den fantastiske innsatsen de har lagt ned så langt i arbeidet med å tvangssmelte tre fylkeskommuner inn i en ny felles form. Det er imponerende hvordan man har klart å skape en positiv samhandlingskultur med de ansatte.

Sammen har vi fått norgeshistoriens største organisasjonsendringsprosjekt i kommunal sektor på skinner. Alle har vært med. Også vi som ikke ville Viken. Så gjenstår det å se om det nye fylkestinget tar Viken fylkeskommune i en retning som gjør de advarslene og den skepsisen vi Viken – motstanderne har hatt mot monsterfylket til skamme. En god forsikring mot skuffelse og for suksess er å bruke Viken Arbeiderpartis stemmeseddel ved fylkestingsvalget 🙂