Spørretimespørsmål fra Bjørn Tore Ødegården (Ap)

Bjørn Tore Ødegården stilte spørsmål om dialog fylkeskommunen og Bane Nor angående tilfartsveg vest.  Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil

Bjørn Tore Ødegården

fylkespolitiker - Arbeiderpartiet